Rabu, 06 Juni 2012

Kisi-Kisi Bahasa Sunda Kelas 8

1. Argumentasi
2. Istilah kadaharan jeung inuman
3. Fungsi, contoh, jeung maksud kalimat : 
     a) barang
     b) kaayaan
     c) pagawean
     d) bilangan
     e) pananya
      f) parentah
4. Laporan lalampahan
5. Sajak
6. Kecap panambah
7. UK hal 16-17
8. Rarancang kagiatan
9. Wawaran
10. Kalimat aktif jeung pasif : Intransitif dan Transitif
11. Sisindiran, gaya basa (ti semester 1 sadayana gaya basa)
12. Sawala+istilah ngaran2 organisasi
13. Guguritan, kecap rajekan
14. UK hal 51-54
15. Istilah paelmuan
16. Istilah Kabudayaan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar